Việc làm ngoài nước

Việc làm nước ngoài, Cơ hội du học cho sinh viên Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Chương trình thực tập doanh nghiệp tại DUBAI

Thực tập tại nước ngoài là nguyện vọng của nhiều sinh viên năm 2, năm 3. Đối với sinh viên cao đẳng đi thực tập tại những quốc gia phát triển chính là một trong những cơ hội đến với môi..