Đào tạo Ngành Điều dưỡng

Ngành điều dưỡng – Đào tạo ngành điều dưỡng – Tuyển sinh ngành điều dưỡng – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Các phương thức xét tuyển ngành Điều dưỡng

Thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, bên cạnh ngành Dược, ngành Điều dưỡng cũng là một trong những ngành được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh cũng như các bậc phụ huynh trong thời điểm định hướng..