Đào tạo Ngành Y sĩ đa khoa

Ngành Y sĩ đa khoa – Đào tạo ngành Y sĩ đa khoa- Tuyển sinh ngành Y sĩ đa khoa – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Học Y sĩ được liên thông lên bác sĩ

Những người có bằng tốt nghiệp y sĩ hoặc y sĩ đa khoa được  đào tạo liên thông trình độ ĐH các ngành y đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng tại các trường Đại học trên..