Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử – Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử – Tuyển sinh Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

Học ngành Điện lạnh ra trường làm gì ?

Hiện nay tình trạng “thừa Thầy thiếu Thợ” cùng với việc mở trường đào tạo tràn lan đã dẫn đến hậu quả là sinh viên ngành Điện lạnh sau khi tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm hoặc đi..

Học ngành Điện Lạnh ở đâu?

Trước sự phát triển như vũ bão của ngành điện lạnh hiện nay thì việc ra đời của nghề dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng là thành phần đi kèm không thể thiếu. Để xây dựng, lắp đặt, vận hành..

Học Ngành Điện tử ra trường làm gì ?

Xã hội ngày càng phát triển thì Ngành Điện – Điện tử càng cho thấy sự quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều phụ huynh và thí sinh, thi ngành Điện – Điện tử vẫn còn nhiều băn..

Ngành Điện – Điện tử học những gì ?

Trong khi nhiều ngành dư thừa lao động, thì ngành Điện – Điện tử vẫn thiếu nhân tài một cách trầm trọng, xã hội càng phát triển thì ngành điện – điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản..