Đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Tuyển sinh Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Ngành CN kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông và Xây dựng dân dụng công nghiệp. Đây là ngành học đào tạo về các lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý..

Sinh viên học ngành Xây dựng ra trường làm gì ?

Trước xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, thì nhu cầu nguồn nhân lực..

Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng

Chương trình chuẩn đào tạo kỹ sư công nghệ xây dựng dân dụng hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo cử nhân trình độ..