Đào tạo ngành Quản lý xây dựng

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Đào tạo Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng – Tuyển sinh Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

Học Quản lý xây dựng ra trường làm gì ?

Trong tương lại, nhu cầu xây dựng các công trình giao thông cũng như xây dựng dân dụng và công nghiệp vẫn đang cấp thiết đối với đất nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy,..

Ngành Quản lý xây dựng

1. Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý xây dựng Đào tạo cử nhân ngành Quản lý xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực..