Đào tạo khối Công nghệ – Kỹ thuật

Khối ngành Công nghệ Kỹ thuật – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Học Ngành Điện tử ra trường làm gì ?

Xã hội ngày càng phát triển thì Ngành Điện – Điện tử càng cho thấy sự quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều phụ huynh và thí sinh, thi ngành Điện – Điện tử vẫn còn nhiều băn..

Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng

Chương trình chuẩn đào tạo kỹ sư công nghệ xây dựng dân dụng hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo cử nhân trình độ..

Ngành Điện – Điện tử học những gì ?

Trong khi nhiều ngành dư thừa lao động, thì ngành Điện – Điện tử vẫn thiếu nhân tài một cách trầm trọng, xã hội càng phát triển thì ngành điện – điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản..