Đào tạo khối Công nghệ – Kỹ thuật

Khối ngành Công nghệ Kỹ thuật – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Học ngành Điện lạnh ra trường làm gì ?

Hiện nay tình trạng “thừa Thầy thiếu Thợ” cùng với việc mở trường đào tạo tràn lan đã dẫn đến hậu quả là sinh viên ngành Điện lạnh sau khi tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm hoặc đi..