Đào tạo khối Công nghệ – Kỹ thuật

Khối ngành Công nghệ Kỹ thuật – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Sinh viên học ngành Xây dựng ra trường làm gì ?

Trước xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, thì nhu cầu nguồn nhân lực..

Học Ngành Điện tử ra trường làm gì ?

Xã hội ngày càng phát triển thì Ngành Điện – Điện tử càng cho thấy sự quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều phụ huynh và thí sinh, thi ngành Điện – Điện tử vẫn còn nhiều băn..

Chương trình đào tạo Xây dựng dân dụng

Chương trình chuẩn đào tạo kỹ sư công nghệ xây dựng dân dụng hệ cao đẳng chính quy tại trường Cao Đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 1. Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo cử nhân trình độ..

Ngành Điện – Điện tử học những gì ?

Trong khi nhiều ngành dư thừa lao động, thì ngành Điện – Điện tử vẫn thiếu nhân tài một cách trầm trọng, xã hội càng phát triển thì ngành điện – điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản..