Đào tạo Khối ngành Du lịch

Khối ngành Du lịch – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Vai trò của bộ phận Lễ tân khách sạn

Bộ phận Lễ tân khách sạn được xem là bộ mặt của một khách sạn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của..

Công việc hằng ngày của lễ tân khách sạn

Lễ tân khách sạn là vị trí đặc biệt quan trọng trong khách sạn, lễ tân khách sạn là cầu nối giữa khách hàng và khách sạn. Người lễ tân là người trực tiếp nghe và đáp ứng nhu cầu..

Yêu cầu với lễ tân khách sạn 4 sao

Nhiệm vụ chính của nhân viên lễ tân ở các khách sạn đều là đón tiếp và cung cấp thông tin cho khách hàng. Tuy nhiên yêu cầu đối với lễ tân khách sạn cũng có nhiều mức độ khác..