Đào tạo ngành Du lịch lữ hành

Bạn có phù hợp với ngành Du lịch lữ hành?

Bạn mong muốn được đi khắp mọi miền tổ quốc, đam mê với nghề du lịch lữ hành. Bạn muốn xét tuyển ngành dịch vụ du lịch lữ hành nhưng chưa biết mình có phù hợp hay không? Để thành..