Đào tạo Khối ngành Du lịch

Khối ngành Du lịch – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Xu hướng phát triển ngành Du lịch Việt Nam

Xu hướng phát triển ngành Du lịch Việt Nam Du lịch là ngành có nhiều tiềm năng phát triển của nước ta. Hàng năm ngành du lịch đóng góp rất nhiều trong GDP Việt Nam. Một trong những thành công..

Du lịch Việt Nam – Ngành kinh tế mũi nhọn

Du lịch Việt Nam – Ngành kinh tế mũi nhọn Năm 2016 là năm thành công đối với ngành Du lịch Việt Nam, chúng ta đã đón du khách quốc tế thứ 10 triệu, một mốc cán đích ấn tượng..

Tiềm năng ngành Quản trị chế biến món ăn

Tiềm năng ngành Quản trị chế biến món ăn Nhóm ngành Du lịch-khách sạn-nhà hàng đang là những ngành kinh tế có tiềm năng phát triển mạnh mẽ ở nước ta. Trong đó ngành quản trị chế biến món ăn..