Đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý

Ngành Dịch vụ pháp lý – Đào tạo Ngành Dịch vụ pháp lý – Tuyển sinh Ngành Dịch vụ pháp lý

Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ pháp lý

Chính phủ công bố mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 của ngành luật và ngành dịch vụ pháp..

Nóng bỏng thị trường dịch vụ pháp lý

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì việc tuân thủ pháp luật thường được đánh giá rất cao. Họ sẽ phải thuê các công ty dịch vụ pháp lý hoặc là luật sư nội bộ và đương nhiên chi phí..

Thu nhập của người luật sư ở Việt Nam

Ở nước ta hiện nay, nghề luật sư được coi là một nghề khá quan trọng, với nhiều ưu đãi, cơ hội thăng tiến và thu nhập cao. Thông thường một luật sư kinh tế có kinh nghiệm làm việc..