Đào tạo khối ngành Kinh tế – Xã hội

Khối ngành Kinh tế – Xã hội – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Học ngành Dịch vụ pháp lý ra trường làm gì ?

Học ngành Dịch vụ pháp lý ra trường làm gì ? Ngành Dịch vụ pháp lý với chuyên ngành Tư vấn pháp lý là một trong những ngành mới nằm trong chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ..