Đào tạo khối ngành Kinh tế – Xã hội

Khối ngành Kinh tế – Xã hội – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Học ngành Dịch vụ pháp lý ra trường làm gì ?

Học ngành Dịch vụ pháp lý ra trường làm gì ? Ngành Dịch vụ pháp lý với chuyên ngành Tư vấn pháp lý là một trong những ngành mới nằm trong chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ..

Học ngành Dịch vụ pháp lý

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội là một trong những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngành Dịch vụ pháp lý với chuyên ngành Tư vấn pháp lý. Trước..

Ngành Quản trị kinh doanh học những gì ?

1. Học ngành Quản trị kinh doanh học những gì ? Sự hội nhập kinh tế quốc tế  đã đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp liên quan đến kinh tế, kinh doanh. Việc tìm hiểu rõ về ngành học giúp các..

Học ngành Quản trị kinh doanh ra trường làm gì?

1. Học ngành Quản trị kinh doanh ra trường làm gì? Ngành quản trị kinh doanh ra trường làm gì Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ngày càng có nhiều thí sinh quyết định chọn ngàng Quản trị kinh doanh..

Học ngành Quản trị kinh doanh ở đâu ?

Một khi bạn đã xác định chọn ngành Quản trị kinh doanh là mục tiêu theo học, thì cũng phải đưa quyết định rằng sẽ học ở trường nào có uy tín đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh. Đây..