Hình ảnh – Hoạt động

Gala Festival ngoại ngữ 2019

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Chung kết Festival ngoại ngữ 20169đã diễn ra tại trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà nội. Đây là dịp sinh viên thể hiện sự tự tin, sáng tạo cùng khả năng..