Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 06/08 – 10/08/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 06/08 – 10/08/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu Khóa 11 Tải về Thời Khóa Biểu Khóa 10 học tại CS Hồ..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 30/07 – 03/08/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 30/07 – 03/08/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu Khóa 11 Tải về Thời Khóa Biểu Khoa Điện tử Liên hệ trực..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 23/07 – 27/07/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 23/07 – 27/07/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu Khóa 11 Liên hệ trực tiếp: Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/06 – 22/06/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/06 – 22/06/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 11/06 – 15/06/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 11/06 – 15/06/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 04/06 – 08/06/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 04/06 – 08/06/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 28/05 – 01/06/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 28/05 – 01/06/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 21/05 – 25/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 21/05 – 25/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 14/05 – 18/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 14/05 – 18/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 07/05 – 11/05/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 07/05 – 11/05/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập ) Tải..