Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 19/03 – 23/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 19/03 – 23/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 12/03 – 16/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 12/03 – 16/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 05/03 – 09/03/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 05/03 – 09/03/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 05/02 – 09/02/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 05/02 – 09/02/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập ) Tải..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 29/01 – 02/02/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 29/01 – 02/02/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 22/01 – 26/01/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 22/01 – 26/01/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 15/01 – 19/01/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 15/01 – 19/01/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 08/01 – 12/01/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 08/01 – 12/01/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/01 – 05/01/2018)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/01 – 05/01/2018. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/12 – 29/12/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/12 – 29/12/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..