Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 09/10 – 13/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 09/10 – 13/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 02/10 – 06/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 02/10 – 06/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 25/09 – 29/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 25/09 – 29/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/09 – 22/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/09 – 22/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 11/09 – 15/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 11/09 – 15/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 05/09 – 08/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 05/09 – 08/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 ) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 28/08 – 01/09/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 28/08 – 01/09/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 ) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 21/08 – 25/08/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 21/08 – 25/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 tuần từ 21-25/8/2017 và tuần từ 28/8-1/9/2017)..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 14/08 – 18/08/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 14/08 – 18/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10) Tải về Thời Khóa Biểu (..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 07/08 – 11/8/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 07/08 – 11/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10) Tải về Thời Khóa Biểu (..