Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 18/12 – 22/12/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 18/12 – 22/12/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 11/12 – 15/12/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 11/12 – 15/12/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 04/12 – 08/12/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 04/12 – 08/12/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 27/11 – 01/12/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 27/11 – 01/12/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 20/11 – 24/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 20/11 – 24/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 13/11 – 17/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 13/11 – 17/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 06/11 – 10/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 06/11 – 10/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 30/10 – 03/11/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 30/10 – 03/11/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 23/10 – 27/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 23/10 – 27/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 16/10 – 20/10/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 16/10 – 20/10/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( Thời khóa biểu khóa 10 học tại trụ sở chính Tân Lập )..