Thời khóa biểu

Thời khóa biểu trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thời khóa biểu ( Tuần từ 31/7 – 04/8/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 31/07 – 04/08/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10)     Liên hệ trực tiếp: Trường..

Thời khóa biểu ( Tuần từ 24 – 28/7/2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ 24 – 28/7/2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 10)     Liên hệ trực tiếp:..

Thời khóa biểu ( từ ngày 26-06-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 26-06-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 19-06-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 19-06-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 12-06-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 12-06-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 05-06-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 05-06-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 29-05-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 29-05-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 22-05-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 22-05-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 15-5-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 15-5-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..

Thời khóa biểu ( từ ngày 08-05-2017)

Thời khóa biểu chi tiết từng khóa áp dụng từ ngày 08-05-2017. Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: Tải về Thời Khóa Biểu ( áp dụng cho sv khóa 9 học tại trụ sở chính Tân Lập)..