Tin nội bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 28 tháng 03 năm 2018, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác..

Workshop Làm chủ thiết bị chụp ảnh

Hôm qua, ngày 23/5/2017, buổi Workshop Nhiếp ảnh với chủ đề “Làm chủ thiết bị chụp ảnh” do khoa Khách sạn – Du lịch tổ chức đã diễn ra với số lượng người tham dự giới hạn. Buổi workshop được tổ..