Tin tức

Công việc của kế toán thuế là làm gì?

Kế toán có rất nhiều nhóm nghề khác nhau trong đó phải nhắc đến kế toán thuế. Vậy kế toán thuế làm công việc gì? Có vất vả không? 1.    Những công việc cơ bản hàng ngày của người làm..