Tin tức

Ngành du lịch cần học những môn gì?

Có rất nhiều bạn trẻ định hướng cho tương lai của mình là theo đuổi ngành du lịch, tuy nhiên trước khi quyết định lựa chọn nhiều bạn đã đưa ra vấn đề băn khoăn ngành du lịch học những..

Ngành điều dưỡng gồm những ngành nào?

Theo thống kê hiện nay Việt Nam đang có sự thiếu hụt nghiêm trọng về nhân viên điều dưỡng, mới chỉ có khoảng 1/3 nguồn nhân lực điều dưỡng được đào tạo đáp ứng được yêu cầu sử dụng hiện..

Ngành dược học trường nào tốt hiện nay

Ông cha ta đã có câu “Nhất y nhì dược” kết hợp với việc trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước có thể thấy được sự quan trọng của ngành nghề này đối với xã hội, nhất..