Tin tức

Ngành kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng tập trung vào việc lập kế hoạch, thiết kế và quản lý để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cầu, đường ống, sân bay, đường sắt, nhà máy công..

Kỹ sư xây dựng: Mô tả công việc và nhiệm vụ

Sự phát triển của một đất nước được thể hiện ở nhiều mặt khác nhau, một trong số đó là hệ thống cơ sở hạ tầng. Một đất nước muốn phát triển thì không thể có cơ sở hạ tầng, công..

Ngành quản lý xây dựng

Toàn bộ nhà, tòa nhà, đường xá, đường cao tốc, cầu và nhiều kết quả khác từ việc điều phối các dự án xây dựng. Trách nhiệm của kỹ sư xây dựng và người quản lý xây dựng là thực hiện..