Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Đại học. Tư vấn chuyên ngành các hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông Cao đẳng, Liên thông đại học

Hồ sơ ĐKXT ngành Quản trị kinh doanh

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh cần lưu..

Hồ sơ ĐKXT Ngành Quản trị chế biến món ăn

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Quản trị chế biến món ăn..

Hồ sơ ĐKXT Hướng dẫn viên du lịch

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Hướng dẫn viên du lịch cần..

Hướng dẫn cách điền phiếu ĐKXT

Tải về Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng Chính quy 1. Hướng dẫn cách điền phiếu ĐKXT   Hướng dẫn cách điền phiếu ĐKXT 2. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển Sáng: 7h30 đến 11h30 Chiều: 13h30 đến 17h30..

Hồ sơ ĐKXT ngành Dịch vụ pháp lý

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Dịch vụ pháp lý cần lưu..

Hồ sơ ĐKXT ngành Công tác xã hội

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Công tác xã hội cần lưu..