Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Đại học. Tư vấn chuyên ngành các hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông Cao đẳng, Liên thông đại học

Nộp hồ sơ ĐKXT ngành Quản trị kinh doanh

Nộp hồ sơ ĐKXT ngành Quản trị kinh doanh cần những giấy tờ gì? Cách thức nộp hồ sơ và các xét tuyển như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị bước vào giai..

Hồ sơ ĐKXT ngành Quản lý xây dựng

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Quản lý xây dựng cần lưu..

Nộp hồ sơ ĐKXT Tài chính – Ngân hàng

Nộp hồ sơ ĐKXT Tài chính – Ngân hàng cần những giấy tờ gì ? Cách thức nộp hồ sơ và các xét tuyển như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị bước vào..

Hồ sơ ĐKXT ngành Kinh tế xây dựng

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Kinh tế xây dựng cần lưu..

Hồ sơ ĐKXT ngành Tài chính – Ngân hàng

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Tài chính – Ngân hàng cần..

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Kế toán

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Kế toán cần lưu ý những..

Nộp hồ sơ ĐKXT ngành Công nghệ thông tin

Nộp hồ sơ ĐKXT ngành Công nghệ thông tin năm 2016 cần những giấy tờ gì? Cách thức nộp hồ sơ và các xét tuyển như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị bước..

Hồ sơ ĐKXT ngành Quản trị kinh doanh

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh cần lưu..

Hồ sơ ĐKXT Ngành Quản trị chế biến món ăn

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Quản trị chế biến món ăn..