Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Đại học. Tư vấn chuyên ngành các hệ Cao đẳng chính quy, Liên thông Cao đẳng, Liên thông đại học

Nộp hồ sơ ĐKXT Kế toán

Nộp hồ sơ ĐKXT Kế toán cần những giấy tờ gì? Cách thức nộp hồ sơ và các xét tuyển như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị bước vào giai đoạn tuyển sinh..

Nộp hồ sơ ĐKXT Kinh tế xây dựng 2016

Nộp hồ sơ ĐKXT Kinh tế xây dựng 2016 cần những giấy tờ gì? Cách thức nộp hồ sơ và các xét tuyển như thế nào là thắc mắc của nhiều bạn thí sinh khi chuẩn bị bước vào giai..

Hồ sơ ĐKXT ngành Dược

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Dược cần lưu ý những gì...

Hồ sơ đăng ký xét tuyển Ngành Điều Dưỡng

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Điều dưỡng cần lưu ý những..

Hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành Điện lạnh

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT  cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Điện lạnh cần lưu ý những..

Hồ sơ ĐKXT Ngành Điện – Điện tử

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Công nghệ thiết bị điện –..

Hồ sơ ĐKXT Ngành Điện – tự động hóa CN

Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn thí sinh chuẩn bị thi THPT cũng như các bạn thí sinh tự do đã tốt nghiệp những năm trước về cách thức tuyển sinh ngành Công nghệ điện – tự động..