Dược

Tuyển sinh Cao đẳng Dược 2017

Cao đẳng Dược - Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy ngành Dược - Xét tuyển bằng THPT - Cam kết việc làm đầu ra

Văn bằng 2 Cao đẳng Dược 2017

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy (Tuyển sinh liên tục) khối ngành Dược - Điều dưỡng

Liên thông Ngành Dược 2017

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ Liên thông Cao đẳng chính quy ngành Dược