Chương trình trải nghiệm môi trường học tập CĐ-ĐH dành cho HS trường TH-THCS-THPT Chu Văn An