Giải Thể Thao Chào Mừng 20-11 Trường Cao đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội