Khóa học “Đào tạo kỹ năng và định hướng mục tiêu học tập theo mô hình chuẩn Nhật Bản”