Kỷ Niệm 10 năm Thành Lập Trường Và Khai Giảng Năm Học Học 2017-2018