Lễ Khai Giảng Lớp Chất Lượng Cao Nhật Bản Hệ Đào Tạo Quốc Tế – Khoá 3