Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa HTT và Công Ty Cổ Phần Khai Thác Toà Nhà PMC