Học Quản lý xây dựng ra trường làm gì ?

Trong tương lại, nhu cầu xây dựng các công trình giao thông cũng như xây dựng dân dụng và công nghiệp vẫn đang cấp thiết đối với đất nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy,..

Ngành Quản lý xây dựng

1. Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý xây dựng Đào tạo cử nhân ngành Quản lý xây dựng có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có tư cách, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng thực..

Ngành CN kỹ thuật xây dựng ra trường làm gì?

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông và Xây dựng dân dụng công nghiệp. Đây là ngành học đào tạo về các lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý..

Sinh viên học ngành Xây dựng ra trường làm gì ?

Trước xu thế đô thị hóa ngày càng phát triển, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, thì nhu cầu nguồn nhân lực..

Học Ngành Điện tử ra trường làm gì ?

Xã hội ngày càng phát triển thì Ngành Điện – Điện tử càng cho thấy sự quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều phụ huynh và thí sinh, thi ngành Điện – Điện tử vẫn còn nhiều băn..