04 hiểu lầm thường gặp về nghề luật

Nghề Luật – một nghề rất đặc trưng bởi với khối lượng kiến thức quá lớn cần phải tiếp thu, với nhiều kỹ năng và cả những chông gai mà người học cần có để có thể bước vào nghề..

Chuẩn mực đạo đức người luật sư

Ở nước ta hiện nay, nghề luật đã và đang khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng trong các hoạt động xã hội. Người luật sư đã và đang tham gia một cách tích cực, hiệu quả..

Mô hình Dịch vụ pháp lý gia đình

Mô hình dịch vụ pháp lý gia đình – Một mô hình tiến bộ Mô hình Luật sư gia đình là một mô hình không hề xa lạ với các nước  văn minh trên thể giới.  Đây là một trong..

Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ pháp lý

Chính phủ công bố mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 của ngành luật và ngành dịch vụ pháp..

Nóng bỏng thị trường dịch vụ pháp lý

Đối với các doanh nghiệp nước ngoài thì việc tuân thủ pháp luật thường được đánh giá rất cao. Họ sẽ phải thuê các công ty dịch vụ pháp lý hoặc là luật sư nội bộ và đương nhiên chi phí..