Sứ mạng của ngành công tác xã hội là gì ?

Bạn đang có dự định học ngành công tác xã hội ? vậy bạn đã tìm hiểu “công tác xã hội là gì ?” Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng không chắc ai cũng biết rõ. Sứ mạng..

Học ngành luật ra làm gì ?

Ngành Luật là một trong những ngành học đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Một phần bởi khối kiến thức ngành luật rất đa dạng, nó bao trùm hầu hết các khía cạnh trong đời sống xã hội...

Chuẩn mực đạo đức người luật sư

Ở nước ta hiện nay, nghề luật đã và đang khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng trong các hoạt động xã hội. Người luật sư đã và đang tham gia một cách tích cực, hiệu quả..

Mô hình Dịch vụ pháp lý gia đình

Mô hình dịch vụ pháp lý gia đình – Một mô hình tiến bộ Mô hình Luật sư gia đình là một mô hình không hề xa lạ với các nước  văn minh trên thể giới.  Đây là một trong..

Mục tiêu phát triển ngành dịch vụ pháp lý

Chính phủ công bố mục tiêu tổng quát đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể của Chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 của ngành luật và ngành dịch vụ pháp..