Phát triển sự nghiệp nghề công tác xã hội

Không chỉ riêng ngành Công tác xã hội, đối với tất cả các ngành học thì các em khi đăng ký xét tuyển ngành công tác xã hội cần tìm hiểu rõ về ngành để tự đánh giá xem liệu..

Ngành công tác xã hội học những gì ?

Sau khi đã có những thông tin tham khảo về chương trình học ngành công tác xã hội để từ đó đi tới lựa chọn ngành theo học. Các bạn thí sinh tham khảo thêm thông tin một số môn..

Đạo đức nghề nghiệp trong Công tác xã hội

Bất kỳ một ngành nghề cụ thể nào khi phát triển đến một trình độ nhất định, bao giờ cũng phải xây dựng cho mình những bảng tiêu chuẩn nghề nghiệp, trong đó, tiêu chuẩn đạo đức nghề  luôn được..

Triển khai mở rộng ngành công tác xã hội

Hiện nay, hệ thống pháp luật và chính sách hỗ trợ ngành công tác xã hội ngày càng được bổ sung và hoàn thiện, diện thụ hưởng chính sách được mở rộng, mức hỗ trợ cho công tác xã hội..

Ngành Công tác xã hội có những đặc điểm gì ?

Nhân viên ngành công tác xã hội là những người trực tiếp làm việc với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội (bao gồm mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, người khuyết tật, người..