Cuộc Thi “Rung Chuông Vàng Online” Đầu Khóa 2021

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên đầu khóa, khuyến khích sinh viên cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về học tập, tự học, đồng thời tạo sự gắn kết giữa sinh viên; Trường Cao đẳng..

Talkshow “Nhật Bản chuyện chưa kể”

THƯ MỜI THAM DỰ TALKSHOW “NHẬT BẢN CHUYỆN CHƯA KỂ” Bài viết này là lời mời trân trọng gửi tới các bạn, tham dự buổi Talkshow “Nhật Bản chuyện chưa kể” – để cùng nghe những chia sẻ của bạn..