Hội thảo du học Ba Lan

Ngày 19/03/2022, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã tổ chức thành công buổi Hội thảo du học Ba Lan. Buổi Hội thảo được tổ chức trên nền tảng zoom. Tham dự Hội thảo, về phía..