THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 26/02/2024

Thời khóa biểu áp dụng từ 26/02/2024 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Các bạn sinh viên xem/ download thời khóa biểu tại đây: TKB VH THPT tuần 26.02.2024 TKB các lớp K16 tuần 26.02.2024..

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 22/01/2024

Thời khóa biểu áp dụng từ 22/01/2024 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K14 các lớp tuần 22.01.2024 TKB các lớp K15 tuần 22.01.2024 TKB các lớp K16 tuần 22.01.2024 TKB VH THPT tuần 22.01.2024  ..

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 15/01/2024

Thời khóa biểu áp dụng từ 15/01/2024 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây: TKB K14 các lớp tuần 15.01.2024 TKB các lớp K15 tuần 15.01.2024 TKB các lớp K16 tuần 15.01.2024 TKB VH THPT tuần 15.01.2024  ..

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 08/01/2024

Thời khóa biểu áp dụng từ 08/01/2024 Các bạn sinh viên xem/download thời khóa biểu tại đây TKB VH THPT tuần 08.01.2023 TKB K14 các lớp tuần 08.01.2024 TKB các lớp K16 tuần 08.01.2024 TKB các lớp K15 tuần 08.01.2024..

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 02/01/2024

Thời khóa biểu áp dụng từ 02/01/2024 Các bạn sinh viên xem/download thời khóa biểu tại đây: TKB K14 các lớp tuần 01.01.2024 TKB các lớp K16 tuần 01.01.2024  TKB các lớp K15 tuần 01.01.2024 Liên hệ trực tiếp: ☞ ..

Thời khóa biểu tuần từ 25/12/2023

8Thời khóa biểu áp dụng từ 25/12/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 18/12/2023

8Thời khóa biểu áp dụng từ 18/12/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 11/12/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/12/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 04/12/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 04/12/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 27/11/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 27/11/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         .     Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ..

Thời khóa biểu tuần từ 20/11/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 20/11/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         .     Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ..

Thời khóa biểu tuần từ 13/11/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 13/11/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:           .       Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng..

Thời khóa biểu tuần từ 06/11/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 06/11/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:           .       Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng..

Thời khóa biểu tuần từ 30/10/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 30/10/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 23/10/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 23/10/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..

Thời khóa biểu tuần từ 16/10/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 16/10/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..