Thời khóa biểu online K12, K13 tuần từ 18/10/2021

Thời khóa biểu học online áp dụng cho K12 và K13 từ 18/10/2021 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng..

Thời khóa biểu online Khoa GDNN tuần từ 16/08/2021

Thời khóa biểu học online áp dụng cho Khoa GDNN từ 16/08/2021 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..