Thời khóa biểu tuần từ 08/08/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 08/08/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà..

Thời khóa biểu tuần từ 01/08/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 01/08/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà..