Thời khóa biểu tuần từ 23/05/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ 23/05/2022 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:           Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..