Thời khóa biểu tuần từ 29/05/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 29/05/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 22/05/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 22/05/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương..