TỔNG HỢP THÔNG BÁO – VĂN BẢN TUYỂN SINH NĂM 2023

Hệ Cao đẳng chính quy 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/he-chinh-quy.pdf Chỉ tiêu các ngành/nghề 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/danh-sach-mo-lop.pdf Phiếu đăng ký xét tuyển 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/Phieu-xet-tuyen-2023-1.pdf Hệ Liên thông TC-CĐ 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/he-LT.pdf Hệ THPT nghề 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/TBTS-He-THPT-nghe-2023.pdf Đơn xin học nghề 2023: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/02/don-xin-hoc-he-THPT-nghe-2023.pdf Thông báo chương..

Tổng hợp tài liệu tuyển sinh năm học 2022-2023

Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2022 https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Hệ-cao-dẳng-chính-quy-năm-2022.pdf Tải về Thông báo Tuyển sinh Khoa THPT nghề năm 2022 https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/TBTS-Hệ-THPT-nghề-năm-học-2022-2023.pdf Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông Trung cấp – Cao đẳng..

Thông báo tuyển sinh năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính quy Đợt 1 năm 2018 với các ngành  nghề đào tạo sau:  Hồ sơ gồm..