THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA NGÔN NGỮ

Căn cứ kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và ngành đào tạo năm 2023, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn..

Biểu mẫu đào tạo

STT Biểu mẫu dành cho Cán bộ/Giảng Viên Biểu mẫu dành cho Sinh viên 1 Mẫu sổ theo dõi học tập của sinh viên và điểm danh sinh viên: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/0-Mau-so-theo-doi-hoc-tap-cua-sinh-vien-va-diem-danh-sv.doc Đơn xin thay đổi nguyện vọng học tập của Sinh..