Thời khóa biểu tuần từ 02/10/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 02/10/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . .   Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 25/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 25/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:       . .     Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ..

Thời khóa biểu tuần từ 18/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 18/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

Thời khóa biểu tuần từ 11/09/2023

Thời khóa biểu áp dụng từ 11/09/2023 Các bạn sinh viên xem/dowload thời khóa biểu tại đây:         . . Liên hệ trực tiếp: ☞  Mọi thông tin vui lòng liên hệ : Trường Cao đẳng Công nghệ và..

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN KHOA NGÔN NGỮ

Căn cứ kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và ngành đào tạo năm 2023, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển dụng giảng viên ngôn ngữ tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn..