Tổng hợp tài liệu tuyển sinh năm học 2022-2023

Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2022 https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/Hệ-cao-dẳng-chính-quy-năm-2022.pdf Tải về Thông báo Tuyển sinh Khoa THPT nghề năm 2022 https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/TBTS-Hệ-THPT-nghề-năm-học-2022-2023.pdf Tải về Thông báo Tuyển sinh hệ Liên thông Trung cấp – Cao đẳng..

Chính Sách Miễn Giảm Học Phí Năm 2023

DÀNH CHO THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 THÔNG BÁO V/v: Cấp học bổng, miễn, giảm học phí đối với sinh viên nhập học năm học 2023 – 2024 (Áp dụng với chương trình Cao đẳng chính quy Hệ..

Biểu mẫu đào tạo

STT Biểu mẫu dành cho Cán bộ/Giảng Viên Biểu mẫu dành cho Sinh viên 1 Mẫu sổ theo dõi học tập của sinh viên và điểm danh sinh viên: https://htt.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/0-Mau-so-theo-doi-hoc-tap-cua-sinh-vien-va-diem-danh-sv.doc Đơn xin thay đổi nguyện vọng học tập của Sinh..