Chính sách về quyền riêng tư – HTT

Htt.edu.vn (“HTT”, “chúng tôi”) – trang web chính thức của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà nội là cơ sở đào tạo uy tín tại Việt Nam về các khối ngành Công nghệ – Kỹ thuật, Kinh tế và Y-Dược. Trang thông tin điện tử của chúng tôi là tài sản thuộc sở hữu và quyền điều hành của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Bằng việc truy cập Trang thông tin điện tử và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách về Quyền riêng tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 10 năm 2016. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này tại các thời điểm khác nhau, do đó vui lòng kiểm tra thường xuyên để nắm rõ mọi cập nhật.

Phạm vi

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả chi tiết chính sách và các nguyên tắc của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về quý vị.

Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp thông tin trực tuyến cần rất nhiều sự tin tưởng từ phía quý vị. Chúng tôi rất coi trọng niềm tin này và dành ưu tiên cao cho việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật cho thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi quý vị truy cập Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ người dùng

Thông tin chung

Chúng tôi thu nhận và lưu trữ các thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp khi truy cập trang thông tin điện tử htt.edu.vn như họ tên, số điện thoại, email, nội dung thông điệp người dùng muốn truyền tải…

Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin khác như địa chỉ IP của người dùng, lịch sử duyệt web trong phạm vi thông tin đó đề cập đến người dùng

 Thông tin từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về người dùng qua các đối tác, tổ chức liên kết hoặc các dịch vụ truyền thông xã hội khác, chẳng hạn như thông tin liên hệ hoặc thông tin nhân khẩu học.

 Cookie và các công nghệ web khác

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua cookie và các công nghệ tương tự khác (chẳng hạn như tín hiệu web). Cookie là các tệp văn bản nhỏ được tự động lưu giữ vào trong máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng truy cập hầu hết các trang web. Chúng được trình duyệt Internet của quý vị lưu trữ. Cookie có chứa thông tin cơ bản về việc sử dụng Internet của quý vị. Trình duyệt của người dùng sẽ gửi các cookie này trở lại trang thông tin điện tử mỗi lần quý vị truy cập lại, nhờ đó trang thông tin điện tử có thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng và cá nhân hóa cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng.

HTT sử dụng Cookies vào những mục đích sau:

  • Giúp chúng tôi nhận diện trình duyệt của người dùng như là người dùng đã từng truy cập, lưu và ghi nhớ mọi tùy chọn/lựa chọn ưa thích có thể đã được cài đặt trong khi trình duyệt của người dùng truy cập trang thông tin điện tử của chúng tôi. Xin lưu ý rằng nhận dạng thành viên, mật khẩu và mọi dữ liệu khác được mã hóa để đảm bảo việc bảo mật.
  • Giúp chúng tôi tùy chỉnh nội dung, trải nghiệm và các quảng cáo cung cấp cho người dùng trên trang thông tin điện tử, các

Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng như thế nào

HTT sử dụng thông tin thu thập về người dùng với các mục đích chung như sau:

  • Hỗ trợ và tư vấn các thắc mắc của người dùng (sinh viên, phụ huynh, ….)
  • Giao tiếp với người dùng nói chung
  • Đánh giá sự quan tâm của người dùng đến các nội dung của web
  • Thông báo các thông tin quan trọng đến người dùng
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng trên website
  • Các mục đích khác được thông báo cho người dùng tại thời điểm thu thập

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến người dùng trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của người dùng phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin cá nhân của người dùng lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi hay cho các yêu cầu pháp lý.

Các quyền và lựa chọn của người dùng đối với việc thu thập và xử lý thông tin

  • Người dùng có thể lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân
  • Người dùng có quyền hỏi để biết chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây (xem mục “Liên hệ với chúng tôi”)

Chúng tôi bảo vệ thông tin người dùng như thế nào

Chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp vật lý, quản trị, kỹ thuật và tổ chức thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi trước mọi hành vi truy cập, sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp thông tin được tiết lộ và trước nguy cơ mất mát, hư hại, thay đổi hoặc phá hủy ngẫu nhiên. Đồng thời, chúng tôi sử dụng tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập để ngăn chặn các cá nhân không được ủy quyền truy cập thông tin của quý vị.

Liên kết bên ngoài

Trang thông tin điện tử của chúng tôi có thể bao gồm liên kết đến các trang thông tin điện tử của bên thứ ba. Nếu quý vị truy cập trang thông tin điện tử khác từ các liên kết được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi, nhà điều hành của các trang thông tin điện tử đó có thể thu thập thông tin của quý vị và sử dụng thông tin đó theo chính sách quyền riêng tư của họ mà có thể khác với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư đăng trên các trang thông tin điện tử khác đó để hiểu được thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi về Chính sách về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Hotline: 0928.88.99.00