Chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa đối với HSSV khóa 11 (niên khóa 2018 – 2021)

Căn cứ Công văn số 1619/TCGDNN-NG ngày 17/7/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và công văn số 2456/SLĐTBXH-DN ngày 06/8/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá cho học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2018. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá đối với HSSV khoá 11 (khoá học 2018 – 2021) gồm 8 chuyên đề.

Các chuyên đề của tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa tập trung giới thiệu về trường, giới thiệu quy chế đào tạo, tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức của người HSSV. Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cũng nhấn mạnh ý nghĩa của  học tập chính trị cho học sinh sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng và thiết thực, ngoài việc Nhà trường tập trung cho công tác đào tạo giảng dạy nâng cao về trình độ chuyên môn, tay nghề cho học sinh sinh viên thì việc tổ chức các buổi học tập chính trị chính là nội dung giáo dục toàn diện giúp các em có sự nhận thức đúng đắn về cuộc sống, xã hội, nắm bắt được tình hình chính trị của đất nước. Từ đó để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới vừa hồng, vừa chuyên, có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với bản thân và cộng đồng.

Kết thúc mỗi chuyên đề Thầy và trò đã lưu lại những kỷ niệm và khoảnh khắc ấn tượng tốt đẹp trong lòng học sinh sinh viên.

Một số hình ảnh của chương trình học tập chính trị đầu khóa của học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội:

 

39947217_256303121682997_7280582385538695168_n 39947287_324394801647358_5519767423357550592_n

 

 

Bài viết liên quan