Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội nhiệm kỳ (2017 – 2022) sẽ diễn ra vào ngày 12/5/2017 (thứ 6). Với tinh thần trách nhiệm cao của đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động với phương châm “ Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả vì sự phát triển bền vững của Nhà trường, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên công đoàn Nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động Công đoàn thu được nhiều kết quả đáng kể.

18424611_742480602580648_686778078_n
Thông báo Triệu tập Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội khóa IV với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Nhà trường, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”. Theo quy chế làm việc, tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường khóa III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ báo cáo những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa III, đồng thời đưa ra những phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới nhằm mục đích xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp  Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và Hội nhập quốc tế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua xây dựng Nhà trường Văn minh – Hiện đại – Khang trang. Vì vậy với tinh thần và ý thức cao, Công đoàn Nhà trường kêu gọi và triệu tập toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên công đoàn có mặt đầy đủ, đúng giờ và làm việc theo quy chế của Đại hội.

Bài viết liên quan