nganh-cong-tac-xa-hoi-htt-edu-vn9

Buổi lễ Tổng Kết Báo Cáo Kết Quả Thực Hành Phát Triển Cộng Đồng Địa điểm : Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La ( Ngành công tác xã hội - HTT.EDU.VN)

Buổi lễ Tổng Kết Báo Cáo Kết Quả Thực Hành Phát Triển Cộng Đồng
Địa điểm : Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La ( Ngành công tác xã hội – HTT.EDU.VN)

Buổi lễ Tổng Kết Báo Cáo Kết Quả Thực Hành Phát Triển Cộng Đồng
Địa điểm : Tiểu khu 30/4, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La ( Ngành công tác xã hội – HTT.EDU.VN)

Both comments and trackbacks are currently closed.