Dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020

Trong dự thảo quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 có nhiều điểm mới so với năm 2019, trong đó điểm đặc biệt chú ý là sẽ có thêm trường hợp thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra lấy ý kiến cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi THPT quốc gia  năm 2020; xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư số 04/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư 04/2018 và thông tư 03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dự thảo này dự kiến điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thí sinh cùng với cách thức tổ chức thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020

Bổ sung thêm trường hợp thí sinh bị hủy bỏ kết quả kỳ thi

Điểm đặc biệt là việc bổ sung thêm trường hợp thí sinh bị hủy bỏ kết quả thi. Theo dự thảo này thì, những thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 cũng sẽ bị hủy bỏ kết quả thi.

Theo quy chế của năm 2019, có 3 trường hợp bị hủy kết quả thi. Trường hợp 1: thí sinh có 2 bài thi trở lên bị điểm 0 do phạm lỗi theo quy định; Trường hợp 2: thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi và  trường hợp 3: thí sinh để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp; dùng bài của người khác để nộp.

Bên cạnh đó, dự thảo quy chế thi Quốc gia năm 2020 cũng sửa đổi và bổ sung một số điểm trong công tác tổ chức thi.

Theo đó thì tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và số tờ giấy thi của từng bài thi hiện có trong túi và dán kín số phách cũ trên bài thi và đánh phách mới.

“Cán bộ đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từ khi thực hiện nhiệm vụ đánh phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo“, dự thảo nêu rõ. Vì vậy số báo danh và số phách của thí sinh cũng sẽ được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Bàn giao các túi bài thi đã được đánh phách mới cho Ban Phúc khảo bài thi tự luận. Công tác giao nhận bài thi giữa Ban Thư ký Hội đồng thi và Ban Phúc khảo bài thi tự luận được thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo,  cần phải có từ hai thành viên của ban phúc khảo trở lên đồng thời phải có sự giám sát của cán bộ thanh tra.

Nhiều quy định về chấm thi

Điều 27 được sửa đổi, bổ sung nội dung công tác thực hiện chấm kiểm tra số lượng bài ít nhất 5% tổng số bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần 1 hoặc lần  thứ 2 theo tiến độ chấm thi của môn đó và theo sự chỉ đạo của trưởng ban chấm thi. Bài thi chấm kiểm tra được  1 cán bộ chấm kiểm tra theo đúng quy trình chấm lần thứ nhất theo quy định.

Theo Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2020, tổ giám sát gồm ít nhất 5 người trở lên bao gồm 1 tổ trưởng và 4 thành viên. Tổ trưởng tổ giám sát phải là lãnh đạo phòng/ban của trường ĐH, CĐ; các thành viên của tổ giám sát là viên chức của trường ĐH, CĐ; công chức sở GD-ĐT của tỉnh có bài thi được chấm.

Theo dự thảo Quy chế này, tổ giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác. Tổ giám sát này sẽ có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ  các quy trình chấm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo đúng quy định. Trong quá trình tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, tổ giám sát phải báo cáo trưởng ban để tạm dừng quá trình chấm thi và đề nghị trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện ở không quá 2 khu vực  trong đó theo quy định cũ thì chỉ thực hiện tại 1 khu vực

Khu vực chấm thi  phải có sự bảo vệ của công an 24 giờ/ngày. Các địa điểm chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận, nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau. Các bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo thực tế triển khai tại đơn vị.

Bài viết liên quan