Vy Anh Thống

Vy Anh Thống – Bí thư Chi đoàn K4XDD1 là sinh viên tiêu biểu của khoa. Là một sinh viên có thành tích học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn trường, là đội trưởng đội sinh viên tình nguyện. Qua quá trình học tập và hoạt động tốt, Vy Anh Thống đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 2013
Hiện nay, Vy Anh Thống đang là kỹ thuật viên tại công ty IRIGUMI – tại Kanagawa ken Nhật Bản.
Mức lương hiện tại: 46 triệu (trừ chi phí ăn ở thực nhận là 35 triệu)

Bài viết liên quan