Hội đồng khoa học Nhà trường tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018

Sáng ngày 22/10/2018, tại hội trường nhà A. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội và Hội đồng tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018 đã tiến hành họp lựa chọn và đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do các đơn vị/ cá nhân đăng ký năm 2018

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 Xây dựng chương trình môn học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản là môn học tự chọn cho sinh viên ThS. Trần Thị Thắng 01/10/2018 30/07/2019
2 Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình và chất lượng đào tạo của Nhà trường KS. Đoàn Minh Đức 01/11/2018 30/06/2019
3 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí xây dựng ngành trọng điểm và căn cứ tiêu chí đó xây dựng các ngành trọng điểm của Nhà trường ThS. Phạm Thị Nữ 01/11/2018 30/07/2019
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Bài viết liên quan