Kế hoạch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Khóa 9

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp và kết thúc khóa học hệ Cao đẳng chính quy khóa 9 (2016-2019), Nhà trường triển khai kế hoạch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy khóa 9 các khoa như sau:

Lễ bế giảng và  kế hoạch phát bằng tốt nghiệp

Thời gian

* Đợt 1: 8h00 ngày 05 tháng 06 năm 2019 (thứ tư).

* Đợt 2: 8h00 ngày 04 tháng 07 năm 2019 (thứ năm).

Đối tượng:

– Đợt 1: Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành mà đơn vị đã gửi kết quả tổng hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 06/05/2019.

– Đợt 2: Nhà trường tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành mà đơn vị gửi kết quả tổng hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 30/05/2019.

Địa điểm

Tại hội trường nhà C

Thành phần

– Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Ban và Giáo viên cố vấn của khóa 9.

– Toàn thể sinh viên cao đẳng khóa 9 thuộc thành phần trong đối tượng trên.

ảnh tốt nghiệp

Sau Lễ bế giảng sẽ phát bằng tốt nghiệp theo từng đơn vị (có lịch cụ thể). Sinh viên đến nhận bằng cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên. Sinh viên đã tốt nghiệp ở 2 đợt này nếu chưa đến nhận bằng theo kế hoạch thì sẽ nhận tại Phòng Đào tạo vào các ngày thứ 4 hằng tuần.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy Khóa 9 (2016 – 2019). Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch; các em sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Kế hoạch Bế giảng và phát bằng TN cho sinh viên CĐCQ khóa 9

Bài viết liên quan