Kế hoạch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng Khóa 7

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp và kết thúc khóa học hệ Cao đẳng chính quy khóa 7 (2014-2017), Nhà trường triển khai kế hoạch bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng chính quy khóa 7 các khoa như sau:

Kế hoạch Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên K7
Kế hoạch Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên K7

Lễ bế giảng và  kế hoạch phát bằng tốt nghiệp

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 6 năm 2017 (thứ năm)

Đối tượng: Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành mà đơn vị đã gửi kết quả tổng hợp sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 07/06/2017. Những ngành mà đơn vị gửi kết quả tổng hợp sau thời gian trên thì không thông báo cho sinh viên đến nhận bằng ngày 22/06/2017.

Địa điểm: Tại hội trường nhà C

Thành phần:

– Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch công đoàn, Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Ban và Giáo viên cố vấn của khóa 7.

– Toàn thể sinh viên cao đẳng khóa 7 thuộc thành phần trong đối tượng trên.

Phân công nhiệm vụ

Các Phòng, Khoa:

 Đôn đốc sinh viên về dự đầy đủ, đúng giờ và trang phục lịch sự.

 Sau Lễ bế giảng sẽ phát bằng tốt nghiệp theo từng khoa (có lịch cụ thể). Sinh viên đến nhận bằng cần mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên. Sinh viên đã có bằng ở đợt này mà chưa nhận thì sẽ nhận tại Phòng Đào tạo vào ngày 23/6/2017 và các ngày thứ 4 hằng tuần.

 

Bài viết liên quan