Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được lùi từ ngày 08 đến 11 tháng 8 năm 2020

Bộ GD&ĐT đã chính thức có thông báo mới nhất về điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020

Ngày 13/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020 như sau:

– Năm học 2019 – 2020 sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 7 năm 2020

– Kì thi Thi THPT Quốc gia  sẽ diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học trên chủ động quyết định

thời gian đi học trở lại của học sinh, bảo đảm an toàn, phù hợp vưới tình hình kiểm soát dịch bệnh tại từng địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lùi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 08 năm 2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lùi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 08 năm 2020

Lùi kỳ thi THPT Quốc gia đến ngày 08 – 11 tháng 08 năm 2020

Cùng với đó, trong thời gian học sinh nghỉ học tập tại trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành chỉ đạo sở GD&ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung chương trình học theo hướng dẫn của Bộ đồng thời tích cực triển khai hình thức dạy học qua Internet, truyền hình, tổ chức ôn tập –  kiểm tra –  công nhận kết quả học tập khi học sinh đi học trở lại.

Hiện nay, tính đến ngày 13/3 nhiều tỉnh thành phố trên cả nước chính thức thông báo điều chỉnh thời gian đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên tại địa bàn mình. Các địa phương này đã chủ động đưa đẩy thêm thời gian nghỉ học  đến hết tháng 3/2020, sang đầu tháng 4. Cùng với đó UBND các tỉnh, thành phố cũng tiếp nhận kiến nghị của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh mình để đưa ra những phương án ứng phó kịp thời.

Bài viết liên quan